074-710902      074-740619
ผู้บริหาร
Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายก อบต.ขอนคลาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั้งหมด

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวทั้งหมด  อัตราภาษีป้าย

  สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน

สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เรื่องดีดีทั่วไทย ผลิตสินค้าจากมะพร้าว ของ นายประพันธ์ เสียมไหม หมู่ที่ 2 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
รอบทิศถิ่นไทย จ.สตูล เครื่องจักสาน "ทางปาล์ม" สร้างรายได้
Covid-19 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว
สวรรค์สตูล กลุ่มสตรีต.ขอนคลาน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ์ประจำมัสยิดบ้านราไว
ธนาคารปูม้า
กลุ่มอาชีพแม่บ้านทะเลดำ
ศึกษาระบบนิเวศน์ชายหาดราไว

  กิจกรรมของเรา

  กิจกรรมทั้งหมด

  หัวข้อเสวนาล่าสุด

  กระดานเสวนา
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี