074-710902      074-740619
ผู้บริหาร
Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายก อบต.ขอนคลาน

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวทั้งหมด

  อัตราภาษีป้าย

  สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน

  สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
โควิด 19 สื่อการเรียนการสอน
Magic box พยัญชนะภาษาไทย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว
ส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามในเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว
Pop up หน่วยการเรียนรู้ โตไปไม่โกง by.. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว.

  กิจกรรมของเรา

  กิจกรรมทั้งหมด

  หัวข้อเสวนาล่าสุด

  กระดานเสวนา
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี