074-710902      074-740619
ผู้บริหาร
Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายก อบต.ขอนคลาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั้งหมด

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวทั้งหมด  สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน

สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
สวรรค์สตูล กลุ่มสตรีต.ขอนคลาน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ์ประจำมัสยิดบ้านราไว

  กิจกรรมของเรา

  กิจกรรมทั้งหมด

  หัวข้อเสวนาล่าสุด

  กระดานเสวนา
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี