074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้กับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนสาธารณะหาดราไว หมู่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สภาเด็กและเยาวชนตำบลขอนคลาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้กับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยมี นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการให้ความรู้ การทำกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
 
 
   
   
   

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี