074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณชายหาด เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหาดราไว หมู่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณชายหาด เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาดราไว กำจัดเศษไม้ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม

 

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี