074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การผลิตรายการสารคดี ของกลุ่มแม่บ้านทะเลดำ โดย นางนัจวา เทศนอก ในด้านของการทำผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มน้ำมัน

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ กลุ่มแม่บ้านทะเลดำ นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมการผลิตรายการสารคดี ของกลุ่มแม่บ้านทะเลดำ โดย นางนัจวา เทศนอก ในด้านของการทำผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มน้ำมัน ซึ่งทางกลุ่มจะนำมาผลิตเป็นเครื่องจักสารได้หมด ไม่ว่าจะเป็นสานชะลอม ตะกร้า และยังมีลูกตีนเป็ดทะเลวัสดุที่มีในชุมชนโดยลูกตีนเป็ดทะเลได้นำมาทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่นหมี กระต่าย หรือเต่า มด ทุกอย่างที่ทำนั้นไม่ต้องซื้อวัสดุแต่อย่างใด เป็นวัสดุที่มีและหาได้ในชุมชนทั้งสิ้น
ด้านนายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน กล่าวว่า ในพื้นที่ของตำบลขอนคลานนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง แต่ร้อยละ 80 ของชาวประมง ก็มีสวนปาล์มน้ำมันอยู่ด้วย บางคนก็ปลูกไว้บริเวณบ้านแค่ไม่กี่ไร่ แต่ขอถือว่าการนำทางปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นเครื่องจักสารก็สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างชัดเจน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานก็ให้การสนับสนุนและจะเข้ามาดูแลและส่งเสริมในเรื่องของตลาดและจะจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อช่วยดูแล เพื่อจะให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ได้มีรายได้เสริมอย่างมั่นคงต่อไป
 
 
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี