074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

 

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

 

1. เอกสารประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ปี 2563   >>  ดาวน์โหลด

2. ราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษี >>  ดาวน์โหลด

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี