074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

พิธีส่งมอบบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขอนคลาน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล

 

วันนี้ (9 มิ.ย. 64)  ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วย นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล อบต.ขอนคลาน  ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขอนคลาน จำนวน 1 หลัง ได้แก่ บ้านนางตุ๋ย ศิริรัตน์ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล 

 

สำหรับโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนัก "วาระ 5 ส เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน" วาระที่ 5 สตูล...สร้างสุข (คนสตูล สร้างสรรค์ ปันสุข) ที่ให้ความสำคัญด้านการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
 Cr. ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี