074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมเสริมพลังศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว หมู่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วย นางสาววนิดา นาคสง่า นักวิชาการศึกษา  นางสาวลีอานา ปากบารา เจ้าพนักงานสาธารณสุข และคณะครู ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรม เสริมพลังศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ขอขอบคุณทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ได้แนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้ปรับปรุง แก้ไขต่อไป
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี