074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน

 

วันที่ 21 มิถุนายน  2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี