074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

ลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ( ตั้งแต่ 2-8 ส.ค. 2564 )

ในช่วงวันที่ 2-6 ส.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี