074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลทุ่งหว้า

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลทุ่งหว้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า โดยมีนายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอทุ่งหว้า กล่าวรายงาน และปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า OTOP ของตำบลขอนคลานอีกด้วย
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี