074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโครงการฯ

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี