074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ ๗

 

วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ เย็นทั่ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ ๗ เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการติดตามและพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและแนวทางดำเนินการร่วมกันในภาคีเครือข่ายสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เพื่อวางรากฐานในการสนับสนุนการประมงพื้นบ้านสู่การประมงอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ ๗ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ และนายสะมะแอ เจ๊ะมูดอ สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ โดยมีผู้มาเข้าร่วมสมัชชาจำนวนกว่า ๘๐๐ คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี