074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารสวนสาธารณะหาดราไว หมู่ที่ ๔ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชมรมครูผู้ดูแลเด็กตำบลขอนคลาน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กน้อยสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขอนามัยของเด็กอย่างถูกวิธี และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความรักในการดูแลสุขภาพโดยการจัดประกวดเด็กน้อยสุขภาพดี ซึ่งมี นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆ และผู้ปกครองมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี