074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอุทธยานธรณีโลกสตูล (จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลกสตูลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562)

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอุทธยานธรณีโลกสตูล (จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลกสตูลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562) เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างแผนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อุทธยานธรณีฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี