กิจกรรมของเรา

กิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนตามจุดที่กำหนด และตกแต่งบริเวณที่ทิ้งขยะให้สะอาด

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี