กิจกรรมของเรา

กิจกรรมออกสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี