074-710902      074-740619

ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

ม. 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
เบอร์โทรศัพท์ : 074-710902
เบอร์โทรสาร : 074-740619
อีเมล์ : saraban@khonklan.go.th
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี