074-710902      074-740619

สมาชิกสภา อบต.

Card image cap
นายวีรวุฒิ ทอดทิ้ง

ประธานสภา (ส.อบต หมู่ที่ 3)

08-4304-4820

Card image cap
นายประเสริฐ เหมรา

รองประธานสภา (ส.อบต หมู่ที่ 2)

08-9657-7008

Card image cap
นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

เลขานุการสภา

08-6959-2453

Card image cap
นายสกุล ทอดทิ้ง

ส.อบต หมู่ที่ 1

09-4319-7922

Card image cap
นายจำลอง อ้นทุ่ย

ส.อบต หมู่ที่ 1

06-1753-7619

Card image cap
นายสุชล หลีหมีน

ส.อบต หมู่ที่ 2

09-5087-8436

Card image cap
นายประจวบ สู่สม

ส.อบต หมู่ที่ 4

08-4631-6017

Card image cap
นางสุรางค์ สารบัญ

ส.อบต หมู่ที่ 4

08-7396-6548

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี