074-710902      074-740619

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคลองถั่ว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1,3

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี