074-710902      074-740619

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

บทความเรื่อง "ใครพิจารณาเรื่องของผม" , "อยากได้เอกสารในสำนวนคดี" , "รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน" และ "ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว" โดย วรรธนพงศ์ คำดี

 

 

 

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี