ข่าวกิจกรรม

การประชุมป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  24 พฤษภาคม 2564 ,    อ่าน :   1610   ครั้ง

 

วันนี้ นายโชติ  ดำอ่อน นายก อบต.ขอนคลาน เป็นประธานในการประชุมป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ร่วมด้วย นายอภิชาติ ใจสมุทร ผอ.รพสต.ขอนคลาน น.ส.ฮารีย๊ะ กูนดิน ผอ.กองการศึกษา น.ส.วนิดา นาคสง่า นักวิชาการศึกษา พร้อมกับคณะครู ศูนย์ ศดม. บ้านราไว และคณะครู ศพด.บ้านขอนคลาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

 

  ภาพประกอบข่าว