ข่าวกิจกรรม

พิธีส่งมอบบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขอนคลาน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล

  9 มิถุนายน 2564 ,    อ่าน :   1627   ครั้ง

 

วันนี้ (9 มิ.ย. 64)  ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วย นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล อบต.ขอนคลาน  ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขอนคลาน จำนวน 1 หลัง ได้แก่ บ้านนางตุ๋ย ศิริรัตน์ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล 

 

สำหรับโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนัก "วาระ 5 ส เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน" วาระที่ 5 สตูล...สร้างสุข (คนสตูล สร้างสรรค์ ปันสุข) ที่ให้ความสำคัญด้านการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
 Cr. ปชส.อบต.ขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว