ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

  18 มิถุนายน 2564 ,    อ่าน :   1635   ครั้ง

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน   ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน โดยมี นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธาน  พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล และอสม.ในตำบลขอนคลาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว