ข่าวกิจกรรม

การประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน

  21 มิถุนายน 2564 ,    อ่าน :   1620   ครั้ง

 

วันที่ 21 มิถุนายน  2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว