ข่าวกิจกรรม

การตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

  10 สิงหาคม 2564 ,    อ่าน :   1622   ครั้ง

 

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้เข้าร่วมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดยมีนายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเข้าร่วมรับการประเมินฯ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

  ภาพประกอบข่าว