ข่าวกิจกรรม

การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะชุมชนตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

  28 มกราคม 2565 ,    อ่าน :   1752   ครั้ง

 

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นางสาวฮารีย๊ะ  กูนดิน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวลีอานา  ปากบารา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฝ่ายสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะชุมชนตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะต่อไป
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว