074-710902      074-740619

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของการใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565แจ้งปิดตลาดนัด
   เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563


จำนวน 80 รายการ
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี