074-710902      074-740619

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
บทความเรื่อง 1.ขอโอกาสให้ผมเถอะนะ 2. อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน และ 3. มีเจ้าของหรือเปล่า โดย วีระเชษฐ์ จรรยานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บทความเรื่อง 1.ขอโอกาสให้ผมเถอะนะ 2. อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน และ 3. มีเจ้าของหรือเปล่า โดย วีระเชษฐ์ จรรยานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563

แจ้งปิดตลาดนัด
   เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563

จำนวน 45 รายการ
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี