074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม


นายชำนาญ เย็นทั่ว

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิศรุต ลาวัลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี