074-710902      074-740619

กระดานเสวนา

  ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ อบต.ขอนคลาน พัฒนาก้าวไกล
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลขอนคลาน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนประสบ พบเจอ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชี เพื่อ อบต.ขอนคลานจะนำข้อมูลดังกล่าวสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.ขอนคลาน
  แสดงความคิดเห็น
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี