074-710902      074-740619

กระดานเสวนา

  ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ อบต.ขอนคลาน พัฒนาก้าวไกล
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลขอนคลาน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนประสบ พบเจอ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชี เพื่อ อบต.ขอนคลานจะนำข้อมูลดังกล่าวสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.ขอนคลาน
  ความคิดเห็นที่ : 1
  ความคิดเห็นที่ : 2
  ความคิดเห็นที่ : 3
  ความคิดเห็นที่ : 4
  ความคิดเห็นที่ : 5
  ความคิดเห็นที่ : 6
  ความคิดเห็นที่ : 7
  ความคิดเห็นที่ : 8
  ความคิดเห็นที่ : 9
  ความคิดเห็นที่ : 10
  ความคิดเห็นที่ : 11
  ความคิดเห็นที่ : 12
  ความคิดเห็นที่ : 13
  ความคิดเห็นที่ : 14
  ความคิดเห็นที่ : 15
  ความคิดเห็นที่ : 16
  ความคิดเห็นที่ : 17
  ความคิดเห็นที่ : 18
  ความคิดเห็นที่ : 19
  ความคิดเห็นที่ : 20
  ความคิดเห็นที่ : 21
  ความคิดเห็นที่ : 22
  ความคิดเห็นที่ : 23
  ความคิดเห็นที่ : 24
  ความคิดเห็นที่ : 25
  ความคิดเห็นที่ : 26
  ความคิดเห็นที่ : 27
  ความคิดเห็นที่ : 28
  ความคิดเห็นที่ : 29
  แสดงความคิดเห็น
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานจัดเก็บ
  งานพัสดุ
  เกี่ยวกับภาษี