074-710902      074-740619

กระดานเสวนา

  ภาวะภัยแล้งและการแก้ไขปัญหา
ช่วงนี้พื้นที่ อบต.ขอนคลาน เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานาน ทำให้น้ำประปามีปัญหาบ้าง แต่ในขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนัก พี่น้องประชาชนยังมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดีน้ำทุกหยดมีค่า รู้ใช้อย่างประหยัด จะช่วยให้มีน้ำใช้ระยะยาว หากพี่น้องประชาชนมีปัญหาและได้รับความเดือดร้อนเรื่องการไม่มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ก็สามารถมายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ อบต.ขอนคลาน หรือโทร.สอบถามได้ที่ 074-710902 ได้ในเวลาราชการ และทาง Face book องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ทุ่งหว้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรักและห่วงใย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ขอนคลาน
  ความคิดเห็นที่ : 1
หากประชาชนมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ แต่โปรดใช้คำที่ สุภาพชนทั่วไปใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ
  แสดงความคิดเห็น
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี