074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสถานที่ในการเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจุดเช็คอินหาดราไว

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชายหาดราไว อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ขอนคลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ขอนคลาน ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสตูล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธื์ นายก อบจ.สตูล และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสถานที่ในการเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจุดเช็คอินหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โดยมี นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี  นายอำเภอทุ่งหว้า กล่าวต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีคณะครู-อาจารย์ ตำรวจอำเภอควนทุ่งหว้า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนตำบลขอนคลาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณชายหาดราไว อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณชายหาดราไว หมู่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จากนั้นได้พบปะกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ที่มาร่วมแสดงสินค้า อีกด้วย
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี