074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ต้อนรับ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) และคณะ ในการลงพื้นที่ตำบลขอนคลาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565

 

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ขอนคลาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ขอนคลาน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) และคณะ ในการลงพื้นที่ตำบลขอนคลาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 โดยได้มีกำหนดการลงพื้นที่ดังนี้

ลงพื้นที่เยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน พร้อมทั้งพบปะ และร่วมพูดคุยการดำเนินงานในส่วนต่างๆ

ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลขอนคลาน ได้แก่ ธนาคารปูม้า กลุ่มประกายดาว กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้าน และโฮมสเตย์บ้านสวนครูนี
ลงพื้นที่เยี่ยมชม เกาะกล้วย (เกาะบิสัง) เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต่อไป

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานขอขอบคุณทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราที่ได้สนับสนุนเรือสปีดโบ๊ทในการลงพื้นที่ครั้งนี้ 
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

 

 

 

 

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี