074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

อบต. พบประชาชน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลขอนคลานทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม อบต. พบประชาชน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี