ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินและการชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

  8 เมษายน 2565 ,    อ่าน :   2402   ครั้ง

 

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินและการชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

 

ดาวน์โหลด