ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

  1 ธันวาคม 2565 ,    อ่าน :   92   ครั้ง