ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

  4 เมษายน 2566 ,    อ่าน :   34   ครั้ง

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด