กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

oimormas


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  555-666-0606

นางสาวสุนิศา ชายพ่อ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  http://testasp.vulnweb.co

--- ( ว่าง ) ---


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ