074-710902      074-740619

ข่าวกิจกรรม

Card image cap
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ต้อนรับ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) และคณะ ในการลงพื้นที่ตำบลขอนคลาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ต้อนรับ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) และคณะ ในการลงพื้นที่ตำบลขอนคลาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2565
จำนวน 47 รายการ
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี